Thông báo về việc ngừng hoạt động của Ban Quản trị tòa nhà

0
603

Kính gửi: Quý Cư dân Tòa nhà chung cư hỗn hợp HH2
Căn cứ và tình hình nhân sự của Ban Quản trị (BQT) tòa nhà chung cư hỗn hợp HH2, lô A44 khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội (sau đây gọi tắt là tòa nhà chung cư hỗn hợp HH2). Tính đến ngày 01/04/2020 toàn bộ thành viên BQT do cư dân bầu sẽ thôi tham gia BQT tòa nhà chung cư hỗn hợp HH2. Theo quy định của pháp luật thì BQT sẽ không đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động.


Bằng thông báo này, BQT tòa nhà chung cư hỗn hợp HH2 xin được thông báo tới UBND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội và toàn thể Quý Cư dân Tòa nhà chung cư hỗn hợp HH2, kể từ ngày 01/04/2020, BQT tòa nhà chung cư hỗn hợp HH2 sẽ ngừng tất cả mọi hoạt động và không chịu trách nhiệm đối với toàn bộ công tác vận hành, quản lý tòa nhà chung cư hỗn hợp HH2.
BQT sẽ thực hiện công tác bàn giao theo đúng quy định cho BQT hợp pháp mới của tòa nhà.
Trân trọng!

LEAVE A REPLY