BQL triển khai gửi thông báo phí dịch vụ qua email

0
518

Ban QLTN đã trển khai việc gửi thông báo phí dịch vụ và các khoản phí liên quan hàng tháng cho các căn hộ qua địa chỉ hòm thư điện tử được Quý cư dân cung cấp. Nhưng hiện nay vẫn còn rất nhiều Quý cư dân vẫn chưa nhận được thông báo phí dịch vụ qua địa chỉ hòm thư điện tử do các lỗi sai địa chỉ hòm thư hoặc gửi thư cho khách thuê căn hộ trước đây. Để việc gửi thông báo phí dịch vụ đến đúng địa chỉ hòm thư điện tử của căn hộ Ban QLTN kính mong Quý cư dân gửi thư yêu cầu cho Ban QLTN qua địa chỉ hòm thư của Ban QLTN.
Email: bqltn.gm.vvc@gmail.com
Hoặc gửi tin nhắn điện thoại qua số diện thoại: 0375.448.552
Nội dung: Yêu cầu Ban QLTN gửi thông báo phí qua địa chỉ: acb@bca.com + tên căn hộ…..1234A..
Trân trọng!

LEAVE A REPLY